730 23 40 23 Magdalena Siwczyk-Kępa - ZnanyLekarz.pl
Oferta

Prowadzę indywidualną psychoterapię psychoanalityczną osób dorosłych. Pracuję z osobami doświadczającymi problemów, w tym zdrowia psychicznego, które mają charakter nawracający, przewlekły, uniemożliwiając rozwój i korzystanie z własnych zasobów.

W psychoterapii psychoanalitycznej możemy przepracowywać kryzysy przytrafiające się na różnych etapach życia, trudności emocjonalne, relacyjne, brak satysfakcji z życia, ale także trudne do zniesienia cierpienie, zwłaszcza, którego źródło wydaje się być nierozpoznane.

Psychoterapia psychoanalityczna służy uporządkowaniu życia psychicznego pacjenta. Proces terapeutyczny, oparty na relacji pacjent-psychoterapeuta, pomaga w rozwiązaniu konfliktów intrapsychicznych, poprzez rozumienie tego, co dzieje się w świecie wewnętrznym pacjenta, w jego emocjach, relacji ze sobą, światem oraz innymi ludźmi, a także wynikających z tego problemów. Rozumienie staje się podstawą do zmiany. Psychoterapia psychoanalityczna jest procesem długoterminowym, daje możliwość odtworzenia swojej historii i ponownego przeżycia trudnych i bolesnych doświadczeń w bezpiecznym warunkach, jakie stwarza relacja terapeutyczna.

Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami, które obejmują kilka do kilkunastu spotkań, w celu rozpoznania problemu, z jakim przychodzi pacjent. Konsultacje nie zobowiązują żadnej ze stron do kontynuacji pracy w regularnej psychoterapii.
Psychoterapia psychoanalityczna polega na regularnych spotkaniach, które odbywają się w stałych warunkach (stały dzień i godzina, minimum 2 sesje w tygodniu). Czas trwania sesji terapeutycznej wynosi 50 minut.

Koszt konsultacji – 170 zł (50 min)
Koszt sesji psychoterapeutycznej – 150 zł (50 min)

Proces psychoterapii wymaga zaangażowania, zarówno czasowego, finansowego jak i organizacyjnego. Ważne, aby wziąć te aspekty pod uwagę badając swoją gotowość do podjęcia terapii. Zapraszam do kontaktu.

 

Zapraszam do kontaktu