730 23 40 23 Magdalena Siwczyk-Kępa - ZnanyLekarz.pl
mgr Magdalena Siwczyk-Kępa

Jestem dyplomowanym psychologiem, absolwentką psychologii o specjalności klinicznej na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS we Wrocławiu. Ukończyłam Szkołę Psychoterapii Uzależnień w Czarnym Borze, rekomendowaną przez PARPA. Aktualnie znajduję się w procesie certyfikacji na specjalistę terapii uzależnień. Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje, m.in. uczestnicząc w całościowym, 4-letnim Kursie Psychoterapii Integratywnej, akredytowanym przez Polskie Towarzystwo Psychiatryczne. Ukończyłam rocznym kurs z psychoterapii psychoanalitycznej organizowany przez Dolnośląską Szkołę Psychoterapii Psychoanalitycznej, po którym zdecydowałam się kontynuować 4.5 letnie szkolenie akredytowane przez PTPP. Biorę udział w licznych konferencjach, wykładach i seminariach organizowanych przez PTPP. Jestem także współautorką publikacji naukowych. Pracuję zgodnie ze standardami etycznymi Polskiego Towarzystwa Psychoanalitycznego, swoją pracę poddaję regularnej superwizji oraz uczestniczę w terapii własnej szkoleniowej, zgodnie ze standardami PTPP.

Doświadczenie zawodowe zdobywałam w Dolnośląskim Centrum Onkologii oraz w Dolnośląskim Centrum Zdrowia Psychicznego, na Dziennym Oddziale Leczenia Uzależnień oraz w Poradni Leczenia Uzależnień.

Prowadzę indywidualną psychoterapię osób dorosłych. Specjalizuję się w terapii uzależnienia, współuzależnienia oraz DDA i DDD. Pracuję z osobami doświadczającymi kryzysów na różnych etapach życia, zmagającymi się z problemami zdrowia psychicznego, trudnościami emocjonalnymi, relacyjnymi, z osobami, które doświadczają cierpienia i nie zawsze wiedzą, co jest jego źródłem.

Psychoterapia psychoanalityczna, którą proponuję, służy uporządkowaniu życia psychicznego pacjenta. Proces terapeutyczny pomaga w rozwiązaniu konfliktów intrapsychicznych, poprzez rozumienie tego, co dzieje się w świecie wewnętrznym pacjenta, w jego emocjach, relacji ze sobą, światem oraz innymi ludźmi, a także wynikających z tego problemów. Rozumienie staje się podstawą do zmiany. Psychoterapia psychoanalityczna jest procesem długoterminowym.

Osoby zainteresowane podjęciem psychoterapii psychoanalitycznej zapraszam do kontaktu. Psychoterapia poprzedzona jest konsultacjami, które zwykle obejmują 2-4 spotkania i mają na celu rozpoznanie problemu, z jakim przychodzi pacjent oraz omówienie i zaproponowanie odpowiedniej formy pomocy. Spotkania te mają często charakter objaśniający i są niezobowiązujące.

Sesje psychoterapeutyczne odbywają się w ustalone dni i godziny minimum dwa raz w tygodniu.

Koszt spotkania konsultacyjnego – 150 zł (50 min)
Koszt sesji psychoterapeutycznej – 130 zł (50 min)